loader

Obsługa płacowa Ankaro


naliczanie wynagrodzeń

listy płac

sporządzanie rachunków

Obsługa kadrowa


prowadzenie dokumentacji

przygotowywanie umów

sprawozdania GUS

Zatrudnianie spoza UE


powierzenie pracy

zezwolenia

karty pobytu

USŁUGI DODATKOWE


Regulaminy

zgłoszenia do PIP/ZUS/PFRON

Weryfikacja dokumentacji
Ô
×

ANKARO


jest firmą świadczącą usługi w zakresie kompleksowej obsługi kadr i płac przedsiębiorstw m in. sporządzanie list płac, obsługa rozliczeń z ZUS, US, Pfron, GUS, prowadzenie dokumentacji kadrowej. Właściciel firmy, Aneta Turska posiada wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu Zarządzania finansami na WWSE w Warszawie. Ukończyła również liczne szkolenia z zakresu bieżących przepisów kadrowo-płacowych jak również z zakresu zatrudniania cudzoziemców i legalizacji ich pobytu i pracy w Polsce. Pracą zawodową w dziedzinie naliczania płac jak również w obszarze kadr zajmuje się od 2011 roku w tym przez prawie 7 lat w biurze rachunkowym, dzięki któremu miała do czynienia z różnego rodzaju specyfiką zatrudniania pracowników. Głównymi zadaniami poza naliczaniem wynagrodzeń oraz sprawami kadrowymi była obsługa firm zatrudniających cudzoziemców, z których 99% były osoby spoza UE – głównie osoby z Ukrainy. Były to sprawy dotyczące legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Znając faktyczne problemy Pracodawców pragniemy efektywnie i profesjonalnie wspomóc firmy w zakresie doradztwa i obsługi.

Bezpieczeństwo i wiarygodność działania gwarantuje posiadane przez nas ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej . Zapewniamy stałą ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na wypadek ewentualnie popełnionych błędów.
KORZYŚCI:
Usługa świadczona przez „ANKARO” uwolni Państwa od obowiązku pamiętania o wszelkich formalnościach, terminach związanych z zobowiązaniami wobec pracowników i instytucji publiczno – prawnych, pozwoli skoncentrować się na rozwoju Państwa firmy i przyniesie wymierne korzyści finansowe.

• Obniżenie kosztów związanych z obsługą kadrowo-płacową;
• Wygoda i bezpieczeństwo w związku z ciągłymi zmianami w prawie pracy czy podatkowych;
• Przeniesienie pełnej odpowiedzialności na nas;
• Poufność wynagrodzeń;
• Dostęp do fachowej wiedzy i doświadczenia wysokiej klasy specjalistów;
• Oszczędność na wydatkach związanych ze szkoleniami działu kadr i płac;
• Terminowość, pewność że wynagrodzenia będą naliczone prawidłowo i na czas;
• Wsparcie podczas kontroli zewnętrznych.

Przedstawiona przez nas forma współpracy pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy oraz bardziej precyzyjną kontrolę kosztów . Zlecacie Państwo czynności za konkretną cenę nie martwiąc się o ewentualne zwolnienia lekarskie pracownika, konieczność pracy w godzinach nadliczbowych w przypadku wytężonych okresów pracy. Podejmując współprace z „ANKARO” uzyskujecie pewność, że od tej pory dokumenty powstające w Waszej firmie są sporządzone poprawnie pod względem merytoryczno-prawnym.

Szerokie kompetencje i praktyczna znajomość aktualnych przepisów, a także doświadczenie zdobyte podczas zakończonych sukcesem wielu wdrożeń, stanowią gwarancję realizacji umów zgodnie z wymogami i oczekiwaniami partnerów.

Jak możemy Ci pomóc?


Obsługa kadr
 •  Akta osobowe
 •  Umowy o pracę i świadectwa pracy
 •  Monitorowanie badan lekarskich i BHP
 •  Kontakt z US i ZUS- weryfikacja składek
Obsługa płac
 •  Comiesięczne naliczanie wynagrodzeń
 •  Sporządzanie list płac
 •  Sporządzanie deklaracji ZUS
 •  Przelewy wynagrodzeń
Zatrudnianie cudzoziemców
 •  Oświadczenia o powierzeniu pracy
 •  wnioski o wydanie zezwolenia na pracę
 •  pozyskiwanie Kart Pobytu
 •  procedowanie wniosków
Dokumentacja
 •  Regulaminy Pracy
 •  Regulaminy wynagradzania
 •  Regulaminy ZFŚS
 •  Niestandardowe dokumenty kadrowe
Usługi dodatkowe
 •  Zgłoszenia do PFRON, ZUS, US, PIP
 •  Oświadczenia o niezaleganiu w US
 •  Ochrona danych osobowych
 •  Korekty pokontrolne
Wsparcie i doradztwo
 •  Korekty deklaracji ZUS
 •  Audyty prawidłowości dokumentacji
 •  Udział w kontrolach PIP, ZUS, SG
 •  Weryfikacja składek z okresów poza umową

Zapraszamy do kontaktu


Adres


Przylesie 5 lok. 27
05-110 Jabłonna
Telefon


508-338-625

WWW


ankaro.pl